Set Up a Company in Bulgaria  
 

адвокат АНГЕЛ ДИНКОВ
ЧЛЕН НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС - БЪЛГАРИЯ

 

гр. Бургас,
ул. "Васил Априлов" №2, Ет.2
секретарка: (+359) 56 814 095
gsm: (+359) 88 888 403 262
директна връзка: (+359) 56 857 890
факс: (+359) 56 857 881
e-mail: info@LegaConsult.com

CONSULTING ON-LINE

LEGACON - Българска Правна Компания

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Офисът ни е специализиран в областта на данъчното, търговското и вещното право. Освен правна защита във финансовата сфера, на територията на Република България офисът ни извършва цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, включително:

 • защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански сделки;
 • защита пред съд при спорове във връзка с недвижими имоти;
 • представителство и съдействие по приватизационни сделки;
 • представителство и съдействие по концесионни процедури;
 • представителство и съдействие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • консултации по правните аспекти на сделки с ценни книжа;
 • изготвяне на франчайзингови договори;
 • съдействие при спорове във връзка със застрахователни договори;
 • осъществяване на сделки със земя в полза на чужди граждани и дружества;
 • осъществяване на квалифицирани контакти с местни и централни органи на държавна власт;
 • процедури по промяна на предназначението на земеделски земи;
 • фирмена регистрация, респективно промени по търговския регистър;
 • консултации във връзка с данъчното облагане и оптимизиране на данъчните разходи на търговски дружества и граждани;

В работата си ангажираме експерти от водещи счетоводни и одиторски дружества, като по този начин клиентите ни получават комплексно правно-счетоводно-финансово обслужване.

При предоставяне на поисканите от нас експертни услуги водим разумна и балансирана ценова политика.

 

 

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ. ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ИНВЕСТИРАТЕ В БЪЛГАРИЯ?

Офисът ни извършва комплексни прединвестиционни проучвания във връзка с инвестиции в недвижими имоти, индустриални предприятия, туристически обекти и други.

Проучванията се извършват от специалисти в съответната област и обхващат цялостния статут на обекта, а именно:

 • Анализ на правното състояние,
 • Анализ на финансовото състояние.
 • Оценка на реалната пазарна стойност на обекта на инвестицията.
 • Анализ на нормативната уредба на дейността, която потенциалният инвеститор би желал да осъществява на територията на Република България.

 

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ?

Ако желаете да ни поставите въпрос по конкретен проблем, да получите предварителна информация за стойността и срока на конкретна услуга, от която се нуждаете или да установите делови контакт с нас, моля напишете въпроса си в следващото диалогово поле, като не забравяйте да посочите e-mail адреса, на който желаете да получите отговор.

 

ВАЖНО!

Изпратеното до нас питане не Ви обвързва по никакъв начин!

Електронният Ви адрес няма да бъде използван за нищо друго, освен за кореспонденция по повод на питането Ви!

Моля попълнете вашия електронен адрес:

Лице за контакти :
E-mail адрес:
Въпрос:
Enter the left code in the box below please:
A3S5Z:
 
 
 
 
 
Copyright © 2002 by Angel Dinkov. All rights reserved.